shm_remove_var

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

shm_remove_varRemoves a variable from shared memory

Descrierea

bool shm_remove_var ( resource $shm_identifier , int $variable_key )

Removes a variable with a given variable_key and frees the occupied memory.

Parametri

shm_identifier

The shared memory identifier as returned by shm_attach()

variable_key

The variable key.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top