PHP 7.2.7 Released

svn_update

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_updateUpdate working copy

Descrierea

int svn_update ( string $path [, int $revno = SVN_REVISION_HEAD [, bool $recurse = TRUE ]] )

Update working copy at path to revision revno. If recurse is true, directories will be recursively updated.

Parametri

path

Path to local working copy.

Notă: Căile relative vor fi rezolvate ca și cum directorul curent este cel ce conține binarul PHP. Pentru a utiliza directorul de lucru al scriptului apelant, utilizați realpath() sau dirname(__FILE__).

revno

Revision number to update to, default is SVN_REVISION_HEAD.

recurse

Whether or not to recursively update directories.

Valorile întoarse

Returns new revision number on success, returns FALSE on failure.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Exemple

Example #1 Basic example

This example demonstrates basic usage of this function:

<?php
echo svn_update(realpath('working-copy'));
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

234

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top